4 copy Кога е създаден Кариерният център?

Студентският център за кариера и развитие към университета е създаден през 2005 г. в съответствие със Закона за висшето образование и правилника за дейността на БСУ.


Защо е необходим Кариерният център за студентите?

Защото цели да предостави възможност за професионална реализация на студентите от БСУ и да ги свърже с техните бъдещи работодатели.

Какво могат да получат от СЦКР студентите?

 •      Информация за свободни работни места, стажове и предстоящи събития;
 •     Консултиране относно професионална ориентация;
 •     Съдействие в търсенето на работа и стаж;
 •     Осигуряване на контакт между студенти и работодатели;
 •     Реализация за презентиране на работодателите;
 •     Помощ при писане на CV, мотивационно писмо и препоръки при явяване на интервю.

Какво могат да получат работодателите от СЦКР?

  •     Безплатно публикуване на обяви за свободни работни места и стаж;
  •     Намиране на най-добрия кандидат;
  •     Осъществяване на обратна връзка;
  •     Съдействие при организиране и провеждане на семинари и презентации пред студентите на БСУ.