Свободни работни места в Дирекции „Бюра по труда“ от област Бургас към 01.09.2017г.

Списък на свободните работни места в Дирекции „Бюра по труда“ от област Бургас към 01.09.2017 г.  SRM-01092017-presa