Открийте ни

Информация от регионалната служба по заетостта и бюрата по труда

Интернет сайтът на Центъра за кариера и развитие студентите на Бургаски свободен университет е в процес на обновяване. Очаквайте повече информация скоро. Благодарм Ви за разбирането!