Моята банка на бъдещето 7.0

Скъпи студенти!

Разбрахте ли за най-новата версия на „Моята банка на бъдещето“ на УниКредит Булбанк?

  • Вдъхновяват ли Ви иновациите?
  • Любопитно ли Ви е какво е приложението на технологиите в банкирането?
  • Имате ли смели идеи, които могат да бъдат реализирани?
  • Искате ли да си сред най-добрите и да станете участник в проект за развитие на млади таланти на Банката?

Ако отговорът е „ДА“, то програмата „Моята банка на бъдещето 7.0“ е точно за Вас!

Включете се и ще имате възможност:

  • за 1 месец;
  • заедно с екип от също толкова ентусиазирани млади хора;
  • да разработите реален проект, насочен към иновациите в банкирането;
  • да се съветвате с ментор,доказан професионалист от реалния бизнес;
  • да преминете през обучения по Проектен мениджмънт и Презентационни умения от най-добрите и да приложите наученото веднага.

Как да кандидатствате?

Информация можете да намерите на адрес:
https://www.unicreditbulbank.bg/bg/karieri/programi-i-iniciativi/programa-moyata-banka-na-badeshteto/

Не чакате! Действайте!