Проект „Твоята първа EURES работа 6.0″

Продължителност на проекта от 01.02.2019 г. до 31.01.2021 г.

Кой може да участва?

 Младежи на възраст между 18-35, граждани на страна от ЕС28, Исландия и Норвегия, законно пребиваващи в страна от ЕС28, Исландия и Норвегия

 Работодатели – Бизнес или други организации, законово установени в страните от ЕС 28, Исландия и Норвегия … Фокус върху малки и средни предприятия (МСП)