Лятна заетост за сезон 2020 г. на студенти редовно обучение във Федерална република Германия

Във връзка с ежегодното набиране на студенти за ваканционна заетост на територията на Федерална република Германия през летния сезон на 2020 г. Агенцията по заетостта обявява процедура за кандидатстване със срок за подаване на формуляри германски образец за одобрените студенти до 14.02.2020 г.

Дирекция „Бюро по труда“ – Бургас обявява набирането на кандидати при следните условия за кандидатстване:

  1. Да са на възраст от 18 до 35 години;
  2. Да са студенти в редовна форма на обучение;
  3. Да не са последен курс на семестриално обучение;
  4. Да имат добри познания по немски език (най-малко 3 години занимания по немски език);
  5. Да са готови да работят най-малко 2 месеца в Германия.

Срокът за кандидатстване е до 14.02.2020 г. вкл.

Документи за кандидатстване:

  • заявление по образец на немски език;
  • уверение от висшето учебно заведение, че лицето е редовен студент и не е последен курс на обучение по образец на немски език.

За по-подробна информация: 056-813938 Найденова, Величкова