Заедно в час

„Заедно в час“ работи за това всяко дете в България да има достъп до качествено образование – независимо от това къде живее, кое училище посещава и какви са финансовите възможности на родителите му.

Ние откриваме, обучаваме и развиваме способни и мотивирани професионалисти от различни сфери, които да работят дългосрочно за положителна промяна на образованието в България.

„Заедно в час“ предлага двугодишна програма за професионално и лидерско развитие, в рамките на която участниците се обучават по специално разработен подход, получават менторска подкрепа, учителска правоспособност и работят на пълен работен ден като учители в училища с резултати под средните за страната.

Програмата включва и възможности за кариерно развитие след двете години и достъп до професионални контакти.

За да кандидатствате за участие в програмата, не е необходимо да имате предишен опит като учител или педагогическа правоспособност.

Нужно е да сте завършили минимум бакалавърска степен до 1 септември 2020 г.

Програмата на „Заедно в час“ е отличена като „Най-добра програма за кариерно развитие“ и „Най-добра обучителна програма“ в конкурса „Работодател на годината 2018“ на форума „Кариера в България – Защо не?“.

Като участник в програмата на „Заедно в час“ вие получавате:

 обучение по специално разработена от „Заедно в час“ програма за ефективни учители – включва доказали се образователни модели като „Преподавай като лидер” („Teaching as leadership“) и Universal Design for Learning;

 двугодишен трудов договор като учител в училище партньор на “Заедно в час”;

 менторска подкрепа от опитен професионалист;

 сертификат за педагогическа правоспособност в България, издаден от университет партньор на организацията (за участниците, които нямат такава);

 финансов стимул от „Заедно в час“ за периода на задължителното и присъствено лятно обучение (юли – август 2020 г.);

 развитие на професионални и лидерски умения – както специфични за преподаването, така и универсални за бъдещи кариерни посоки;

 осъществяване на летен проект или стаж между двете години;

 достъп до общността на „Заедно в час“ от над 400 участници и възпитаници на програмата;

 достъп до международната мрежа Teach For All – предпоставка за изграждане на контакти и изява на международно ниво по време и след програмата;

 подкрепа за успешна реализация след завършване на програмата в една от приоритетните за „Заедно в час“ сфери като преподаване в училище и училищно лидерство, политики в сферата на образованието и работа на общностно ниво.

За повече информация и кандидатстване за програмата на „Заедно в час“ посетете нашия сайт: www.zaednovchas.bg/graduates/

Краен срок за приемане на кандидатури – 15.04.2020 г.

„Заедно в час“ е дългосрочна инициатива и се осъществява с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България”. Обучителните програми на “Заедно в час” са официално одобрени от Министерството на образованието и науката.