Безплатен онлайн курс „Мобилността в бъдещето – устойчиви технологии за автомобилния сектор“

Като част от световната си програма „Фондация Тотал“ в рамките на ангажимента за „Младежко приобщаване и образование“, подкрепя безплатен онлайн курс „Мобилността в бъдещето – устойчиви технологии за автомобилния сектор“.

Това е трето издание на Безплатен Масов Онлайн Курс (МОК) на Френския Петролен Институт (IFP) с подкрепата на Total Foundation.

Обучението ще започне от 30 октомври 2020 г.

Целта на този четириседмичен курс, в контекста на енергийния преход и устойчивата мобилност, е да бъдат разбрани техническите специфики и екологичните проблеми, свързани с автомобилната индустрия.

Този MOК е предназначен за студенти или за професионалисти, които се интересуват от енергийния и автомобилния сектор. По-общо казано, той е за тези, които желаят да получат познания за електрическото задвижване, хибридите, автономното шофиране и новите форми на мобилност, за хората, които са убедени, че изменението на климата е реално предизвикателство, с което може да се справяме и чрез конкретни решения по отношение на мобилността.


Повече информация за курса и регистрация:

https://mooc.mobility.ifp-school.com/Minisite/home/14365#training