Семинар на тема: „Как да започнем собствен бизнес като студенти?“

На 14.10.2020 г. от 17.30 до 19.00 часа Партнърс Груп БГ организира онлайн семинар за студенти. Всички студенти, включили се в онлайн семинара, ще получат покана за участие в обучителна стажантска програма. Обучителният цикъл в стажантската програма трае 6 седмици и включва менторство от най-успешните мениджъри в компанията за България и Словакия.

Стажантската програма е насочена към придобиване на практически умения от бизнеса. След успешното завършване на обучителната стажантска програма, студентите получават сертификат и възможност за започване на работа или възможност за стартиране на собствен бизнес. Обученията не са подходящи за студенти, които не говорят Български език.

Краен срок за записване 13.10.2020 г. 23:59 ч. 


За регистрация в онлайн семинара, даващ възможност за участие в програмата, студентите трябва да попълнят следната форма: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5dYhRhf7I0K2iaFBmLYY7LZ-pXPXRu9GoU2aLtTB5a1UMTRBMjFGWDBBODVNTktQVE1GMEpEWjU2WS4u