Конкурс на фондация „Димитър Цонев“

За четвърта поредна година фондация „Димитър Цонев“ ще проведе конкурс за студентско видео по зададена тема. Тази година тя е „Героизъм по време на пандемия“.

Форматът за участие остава същият както досега – едноминутно видео по темата. Различното е, че се дава шанс на повече младежи да се включат. Така освен изучаващите специалност “Журналистика”, свои видеа могат да изпращат и всички студенти, които искат да се развиват професионално в тази сфера.

Условието е участниците да бъдат до 25-годишна възраст. Запазва се възможността за индивидуално или отборно участие.