Летни студентски стажове в държавната администрация

Администрацията на Министерския съвет за поредна година организира централизирана кампания за летни студентски стажове в държавната администрация.

По Програмата за студентски стажове в държавната администрация до момента са проведени над 3300 стажа.

В момента на Портала – http://staj.government.bg/ са обявени над 600 позиции за летен стаж за студенти от 39 професионални направления в 73 структури на държавната администрация.

Кандидатстването за летните стажове се осъществява онлайн чрез портала в срок до 9-ти май 2021 г.

За контакти:

Дирекция „Модернизация на администрацията“ в Администрацията на Министерския съвет, Екип на Програмата за студентски стажове в държавната администрация:

Имейл: staj@government.bg

Портал: http://staj.government.bg/

Повече информация можете да намерите тук: