СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ТУРИЗЪМ“! ВКЛЮЧЕТЕ СЕ В СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ!

Ако сте студент и искате:

Да повишите практическата си подготовка!

Да покажете на бизнес-партньорите, че сте мотивирани!

Да докажете, че знаете и можете!,

включете се в проект „Студентски практики“ и се присъединете към екипа на Общинско предприятие „Туризъм“ при Община Бургас! Търсят се кандидати за следните позиции:

  • Специалист туризъм – 2 бр.;
  • Специалист дигитален маркетинг – 2 бр.;
  • Специалист комуникации и медии – 2 бр.;
  • Аниматор в туризма – 2 бр.;
  • Биотехнолог – 4 бр.

Целта на програмата е да подобри практическите умения на студентите в зависимост от нуждите на пазара на труда, както и да укрепи връзките и партньорствата между висшите училища и работодателите.

Всички действащи студенти могат да кандидатстват за проекта. Има възможност да бъдат включени един път в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една от образователно-квалификационните степени по съответната специалност. Студентите трябва да имат предвид следното:

  • Практическото обучение трябва да съответства на изучаваната от тях специалност или професионално направление;
  • Студентите не могат да участват в практическо обучение в обучаваща организация (фирма), с която към момента на кандидатстване за студентска практика са в трудови правоотношения;
  • Практическото обучение се провежда в рамките на 240 астрономически часа, в реална работна среда, в изпълнение на задачи съгласно изготвена програма. То не замества задължителното по учебен план практическо обучение, ако такова е предвидено;
  • Практическото обучение се провежда индивидуално или в групи с помощта и под контрола на служител от обучаващата организация – ментор, и при наставничеството на преподавател от висшето училище – академичен наставник.

След успешното приключване на проекта студентите получават парична стипендия и сертификат за участие.

Регистрация на студент: https://praktiki.mon.bg/registration/students

https://praktiki.mon.bg/jobs/48530/spetsialist-komunikatsii-i-medii.html

https://praktiki.mon.bg/jobs/48530/spetsialist-digitalen-marketing.html

https://praktiki.mon.bg/jobs/48530/spetsialist-turizum.html

https://praktiki.mon.bg/jobs/48530/animator-v-turizma.html