СТАЖАНТСКИ ПРОГРАМИ НА ПОЩЕНСКА БАНКА

Възможности за стаж в Пощенска банка:

1. Стажантска програма Пощенска банка – – общо представяне на стажантската програма на Пощенска банка

2. IT internship 2021 – четири конкретни стажантски позиции в управление Информационни технологии в централата на Банката, с насоченост в областта на дигиталните продукти и управление на проекти и използване на програмни езици – Java (най – разпространен), Python, C++ и C Sharp, град София

3. Postbank IT trainee 2021 – стажант В СЕКЦИЯ ОПЕРИРАНЕ И СКЛАДИРАНЕ НА ДАННИ, управление Информационни технологии, град София

4. SBB trainee – стажант ФИРМЕНО КРЕДИТИРАНЕ (БМБ), Централно управление София – позицията да възможност за запознаване в детайли, с процесите по търсене, привличане и кредитиране на юридически лица

5. Digital Ambassador trainee 2021 – стажант Дигитален посланик – изключителна възможност за стаж в нашите уникални и стратегически финансови центрове, в София и в цялата страна, с дигитални зони самообслужване