Студентски практики по проекта на МОН в Приморско клуб ЕАД

Позициите са за счетоводител, счетоводител-ТРЗ и организатор
туризъм.

Приморско клуб ЕАД като публично дружество и част от Албена АД би било полезно за обучението на студентите относно получаване на знания и умения за прилагане на високи стандарти за стопанско управление в областта на туризма.

За студентите избрали практика в Приморско клуб ЕАД се предлага безплатно настаняване и изхранване.

Информация относно финансовите отчети на дружеството е достъпна на следните сайтове:
http://www.x3news.com/?page=News&uniqid=60b63a58e0e84

Сайта на дружеството е forestbeach.bg.