Кампания по набиране на преброители

От 25 май до 10 юни 2021 г. се провежда кампания по набиране на преброители и контрольори за всички населени места в страната за Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България.

Изискванията за кандидатите за преброители и контрольори са: лицата да са навършили 18 години, да имат поне средно образование и да не са осъждани.

Крайният срок за подаване на необходимите документи е 10 юни 2021 година.

Кандидатите трябва да попълнят:

  • заявление;
  • автобиография в изисквания формат;
  • съгласие за обработка на личните им данни;

и да предоставят

  • копие на диплома за завършено образование;
  • съгласието си да бъде използвана снимката им от Регистър „Български документи за самоличност“ или снимка – цветна, дигитална (портретна, за документи);
  • документ, удостоверяващ IBAN.

Кандидатите за община Бургас могат да подават необходимите документи както следва:

  • В Центъра за административно обслужване на ул. „Александровска“ № 26, гишета № 8, 9 и 10 – деловодство, всеки работен ден от 08.30 до 18.00 часа;
  • В Центровете за административни услуги – „Приморие“, „Зора“, „Изгрев“, „Освобождение”, „Възраждане“ и „Долно Езерово“, всеки работен ден от 08.30 до 12.30 и от 13.15 до 17.15 часа.

Документите за кандидатстване са налични на сайта на Преброяване 2021 и на сайта на община Бургас.