„Промет стиил“ търси специалист контрол на документи


Във връзка с развитието на търговската организация на Метинвест в Югоизточна Европа, търсим “специалист контрол на документи”, който да отговаря за оперативното подпомагане на продажбите на търговския екип.

Отговорности и задължения:

• Съдейства при решаване на проблеми, свързани с клиентски поръчки, статут на акаунти и свързани с тях проблеми;
• Осигурява данни и указания за подпомагане на екипа по продажбите; съдейства с документалната информация;
• Изготвя проформи на всички документи, необходими за клиента и за получаване на плащания;
• Управлява инструментите за проследяване на продажбите и докладва важна информация, свързана с тях;
• Разглежда чакащите поръчки и специфичните искания на клиентите за осигуряване на отличното им обслужване и удовлетвореност;
• Осигурява входни данни за интегрираната система за управление на предприятието (ERP) съгласно нуждите на клиентите, продадените обеми и условията по договорите. Изгражда ефективна мрежа за сътрудничество с други регионални търговски офиси;
• Осигурява месечния процес на проверка и контрол на документи между клиентите, складовете и счетоводния отдел на „Промет Стиил” ЕАД.

Профил на идеалния кандидат:

• Висше образование по бизнес администрация, икономика, маркетинг;
• Познаване на дейностите по документално подпомагане на продажби, умение да работи с числени данни;
• Отлично владеене на английски език;
• Иновативни и проактивни умения за решаване на проблеми. Открит за нови идеи, инициативен, умение за работа в екип и желание да се учи

Предлагаме:

• Предизвикателни задачи и динамична професионална среда;
• Конкурентно възнаграждение, социални придобивки;
• Безсрочен трудов договор;
• Корпоративно обучение и професионално развитие.

За контакти:

Веселин Соколов

Зам. изп.д-р Маркетинг и Търговия

Промет Стиил ЕАД

Метинвест Холдинг

0884550816