Свободни позиции в Пи Пи Ди България ЕООД

Position: Старши Специалист Финанси

ID: 198895

Employment type: Пълно работно време

Location: България, Дистанционно

Description:

PPD е водеща глобална организация за клинични изследвания, предоставяща цялостни, интегрирани услуги за разработване на лекарства, лаборатории и управление на жизнения цикъл. Нашите клиенти и партньори включват големи фармацевтични компании, биотехнологии, медицински изделия, академични и държавни организации. С офиси в 47 страни и над 27 000 професионалисти по целия свят, PPD прилага иновативни технологии, терапевтичен опит и ангажимент за качество, за да помогне на клиентите и партньорите да изкривят кривата на разходите и времето на разработването на лекарства и да оптимизират стойността при предоставянето на променящи живота терапии за подобряване здраве.

PPD търси Старши Специалист Финанси, който да се присъедини към нашия екип (Financial Shared Service Center) в България, като работи дистанционно.

Ролята помага на оперативната счетоводна дейност и на финансовия ръководител в кодирането, обработката и плащането на фактурите на доставчиците за редица страни.

Основни функции и отговорности на длъжността:

 • Следи въведените данни във финансовите системи и отговаря за поддръжката на записите на финансовите данни
 • Проучва и разрешава финансови запитвания
 • Осигурява точни одобрения за обработката на документи
 • Изготвя финансови отчети за ръководния персонал
 • Осигурява подкрепа за множество финансови функции

Необходимо образование и опит:

 • Бакалавърска степен по специалност „Счетоводство“ / „Финанси“ или релевантен опит на сходна позиция
 • Добри организационни умения и умения за водене на преговори
 • Внимание към детайлите
 • Отличнo владеене на английски език
 • Гъвкав и способен да приоритизира, за да отговори на променящите се бизнес нужди
 • Kомпютърна грамотност и умения: Word, Excel, Internet, работа с бази данни, таблици и др.
 • Предишен опит с ERP система (предпочитано Oracle)
 • Вторият чужд език се счита за предимство
 • Лидерски умения и отлична работа в екип
 • Способен да ръководи дейности, свързани с плащанията, с малко или никакво взаимодействие от ръководството

Какво предлагаме:

 • Програми за обучение и развитие
 • Обширен пакет от придобивки, основан на здравето и благосъстоянието на нашите служители
 • Конкурентна заплата
 • Гъвкава работна култура с баланс между професионален и личен живот
 • Сътрудническа и приятелска среда
 • Глобален опит и възможност за работа по международни проекти

В какво вярваме:

 • Имаме силна воля за победа
 • Печелим доверието на нашите клиенти
 • Ние променяме правилата на играта
 • Правим правилното нещо
 • Ние сме едно – PPD

Ако проявявате интерес, моля, изпратете Вашата автобиография на gergana.ivanova@ppd.com. Само предварително одобрени кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Position: Финансов Асистент

ID: 198894

Employment type: Пълно работно време

Location: България, Дистанционно

Description:

PPD е водеща глобална организация за клинични изследвания, предоставяща цялостни, интегрирани услуги за разработване на лекарства, лаборатории и управление на жизнения цикъл. Нашите клиенти и партньори включват големи фармацевтични компании, биотехнологии, медицински изделия, академични и държавни организации. С офиси в 47 страни и над 27 000 професионалисти по целия свят, PPD прилага иновативни технологии, терапевтичен опит и ангажимент за качество, за да помогне на клиентите и партньорите да изкривят кривата на разходите и времето на разработването на лекарства и да оптимизират стойността при предоставянето на променящи живота терапии за подобряване здраве.

PPD търси Финансов Асистент, който да се присъедини към нашия екип (Financial Shared Service Center) в България, като работи дистанционно.

Основната функция на тази позиция е да подпомага различни финансови дейности в Accounts Payable Payment Group. Това е идеална възможност за човек, който иска да се развива в света на финансите.

Основни задължения:

 • Отговаря за точността и верността на данните
 • Въвежда и кодира фактури, плащания и разходи на служители  (включително възстановими разходи по проекти)
 • Kомплектова фактури и документи
 • Сътрудничи си с ръководителите на отдели и служителите за проследяване на липсващи документи
 • Преглежда направените разходи от служителите, изисквайки бележки, касови бонове, фактури и др.
 • Изготвя плащания
 • Въвежда и актуализира списъка с доставчиците
 • Осигурява извършването на транзакции в съответствие с финансовите процеси на PPD
 • Осигурява съответствие с политиките и процедурите на компанията
 • Съдейства при провеждането на одити (вътрешни или външни) при необходимост
 • Участва в проекти и при разрешаването на по-специфични проблеми в сътрудничество с ръководителя на отдела.

Необходимо образование и опит:

 • Завършено икономическо образование или последна година на обучение за придобиване на икономическа степен
 • Подходящ опит в областта на финансите или бизнес анализите
 • Много добри устни и писмени умения на английски език
 • Kомпютърна грамотност и умения: Word, Excel, Internet, работа с бази данни, таблици и др.
 • Предишен опит с ERP система (предпочитано Oracle) ще се счита за предимство
 • Личностни качества:  Отлични писмени и устни комуникативни умения; Внимание към детайлите; Отлични организационни умения и умения за разпределяне на времето; Способност за работа в екип.

Какво предлагаме:

 • Програми за обучение и развитие
 • Обширен пакет от придобивки, основан на здравето и благосъстоянието на нашите служители
 • Конкурентна заплата
 • Гъвкава работна култура с баланс между професионален и личен живот
 • Сътрудническа и приятелска среда
 • Глобален опит и възможност за работа по международни проекти

В какво вярваме:

 • Имаме силна воля за победа
 • Печелим доверието на нашите клиенти
 • Ние променяме правилата на играта
 • Правим правилното нещо
 • Ние сме едно – PPD

Ако проявявате интерес, моля, изпратете Вашата автобиография на gergana.ivanova@ppd.com. Само предварително одобрени кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.