CEO Talks

Първото издание на CEO Talks ще събере на едно място лидерите на някои от водещите компании в своята сфера на дейност у нас. Те ще споделят с аудитория от студенти много лични истории от своя кариерен път досега. Събитието ще позволи на участниците да се докоснат до най-важните хора в компанията, да им задават въпроси и да научат тяхната „тайна на успеха“.

CEO Talks ще се проведе на 14-ти октомври в аула „Максима“ на УНСС и ще се движи в две направления: 

  • От една страна, ще се провеждат „лекции“, водени от представители на висшия мениждмънт на изявени в своята сфера на дейност компании, които оперират в България. Тематиката на лекциите ще бъде мотивационна, вдъхновена от натрупания личен опит, свързана с кариерното развитие и предизвикателствата по пътя към успеха. 
  • От друга страна, програмата е планирана така, че между лекциите да има време и възможност за пряк контакт между компаниите и студентите, като всяка компания ще бъде позиционирана с кариерен щанд.

 @talentclub.bg