Национален приз “СТУДЕНТ НА ГОДИНАТА”

НАЦИОНАЛНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ организира Национален приз “СТУДЕНТ НА ГОДИНАТА”.

Конкурсът има мисията да популяризира постиженията на българските студенти и докторанти пред българската общественост, удостоявайки студенти от всички области на висшето образование.
Участниците следва да отговарят на определени критерии, отнасящи се до постигнатите им резултати в областта, в която се обучават.
Студентите трябва да докажат своите постижения, представяйки документи за постигнатите резултати в науката, културата, спорта и други дейности, свързани с образователния процес на национално и международно ниво.(

Важни срокове:
– Студентите подават кандидатури онлайн или по електронен път на
e-mail: student@npss.bg до 20 Ноември 2017 година.
– Комисия по обработка на подадените документи работи в периода
21 – 26 Ноември 2017 година.
– Журито за определяне на победителите за Национален приз
„Студент на годината” заседава в периода 27 Ноември – 2 Декември
2017 година.
– Награждаването на номинираните ще бъде през м. Декември 2017
година в София.

 

За подробна информация за конкурса виж: http://www.studentnagodinata.eu
е-mail: student@npss.bg

или    student_na_godinata_2017_final

formuliar 2017