Online Career MeetUp

Online Career MeetUp е онлайн събитие, по време на което работодатели от различни индустрии представят себе си пред аудитория от студенти и отговарят на въпросите им за стаж, условия и възможности за кариерно развитие в съответната компания. Събитието се провежда в платформата Zoom и протича по следния начин:

  • Всяка една от компаниите представя себе си в рамките на 30 мин. Тематиката, която засягат представителите, освен кариерните възможности в съответната компания, засяга и ключови въпроси за младите специалисти без опит в сферата – полезни съвети при кандидатстване за работа, какви качества биха ги отличили, какви предимства и недостатъци крие сферата, към която са се насочили, и т.н. 
  • Между лекциите има предвидено време за „бързи срещи“ – всяка компания се отделя в собствена онлайн стая, в която участниците могат да влизат един по един, да задават въпроси, да разменят контакти с HR специалистите. 

В архива на Talent Club вече има 4 реализирани издания досега. Всяко издание е профилирано – насочено е към студенти/наскоро завършили млади специалисти от една и съща сфера. 


Предстоящото издание на 2-ри декември ще бъде специално – Christmas Edition. В него ще могат да се включат всички студенти и млади специалисти, независимо каква специалност изучават. 

По време на събитието, няколко водещи компании ще представят себе си като работодател – ще разкажат за кариерните възможности, които предлагат, както и за всички придобивки и бонуси, които предоставят на своите служители. Компаниите са подбрани спрямо обективно високите критерии, които поставят в бизнеса, и предлагат прекрасни кариерни възможности за младите хора в България.