Конкурс за участие в младежки екип Европа

Конкурсът за участие на студенти в Младежки екип Европа  е организиран от Представителството на Европейската комисия в България.

Обявата е публикувана на следния линк: https://ec.europa.eu/bulgaria/events/tej2018_competition_bg