Career Show Engineering

На 19 април се провежда Career Show Engineering – целодневно онлайн събитие за специалисти в инженерния сектор.

На събитието ви очакват водещи работодатели, които активно търсят нови инженери и проектанти за своите екипи.

Освен това Career Show Engineering е придружено от целодневна семинарна програма, водена от признати експерти в различни сфери. В сесиите от програмата ще се разискат теми като:

● Иновации и тенденции в строителния сектор

● Реализация във ВЕИ сектора

● Професионалните предизвикателства пред младите проектанти

Участието в събитието е безплатно след задължителна регистрация

Повече за събитието можете да видите на уебсайта на Career Show: https://careershow.bg/events/engineering/