СПЕЦИАЛИСТ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ В ДЖЕНЕРАЛИ

Дженерали Застраховане АД, част от ГРУПА ДЖЕНЕРАЛИ е динамично развиваща се застрахователна компания, с утвърдени позиции и високи стандарти. Корпоративната политика на компанията се основава на изграждането на професионалисти и поддържане на партньорски отношения с клиентите ни. Откритите взаимоотношения, доверието и споделеното знание са основата на организационната ни култура. Екипната работа е ключова за нашия успех.

Ако Вие:

· Притежавате аналитично мислене, организираност и готовност за поемане на отговорност;

· Имате отлични комуникативни качества;

· Умеете да сменяте приоритети и сте гъвкав в поведението си

Станете част от Дженерали Застраховане АД на следната позиция:

СПЕЦИАЛИСТ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ във Фронт офис Бургас, базиран в гр. Бургас – по заместване.

Вашата роля ще бъде свързана с:

· Всички дейности, свързани с аквизиция на всички застраховки от общото застраховане;

· Представяне на Дружеството, предлагане и продажби на застрахователните продукти и услуги пред съществуващи и нови клиенти;

· Съдействие при сключване и отчитане на полици и документи от застрахователни посредници – агенти и брокери по видове застраховки;

· Активно привличане на нови клиенти.

Ние очакваме от Вас:

· Висше образование – квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър”;

· Отлична компютърна грамотност;

· Добра комуникативна култура и насоченост към клиента;

· Способност за работа в екип;

· Отговорност, самодисциплина и организираност при изпълнение на служебните задължения;

· Добро ниво на владеене на английски език, опит на подобна позиция ще се считат за предимство.

Компанията предлага:

· Работа във водеща международна застрахователна компания;

· Срочен трудов договор;

· Допълнителни социални придобивки;

· Динамична работна среда;

· Възможност за кариерно развитие;

Ако желаете:

• да се развивате в успешен екип, който цени вашата индивидуалност, уникални знания и опит;

• да се развивате като професионалист в динамична и предизвикателна среда;

Моля изпратете автобиография и мотивационно писмо на вниманието на г-жа Стела Тончева на e-mail: stela.toncheva@generali.com не по-късно от 31.05 2022г. Телефон за контакти 0895/670755

от понеделник до петък, от 09:00 часа до 18:00 часа

Обработването на Вашите лични данни се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.