Консултант продажби „Стоково кредитиране“

Ние сме Банка ДСК, горди членове на OTP Group – една от най-големите банкови групи в Централна и Източна Европа и лидер в българския банков сектор. Като член на нашия екип Вие ще бъдете част от една от най-големите банкови групи в България, която играе важна роля в създаването и поддържането на клиентски отношения с водещите компании в страната, както и с няколко милиона индивидуални клиенти. През месец септември 2020 г. Стоково кредитиране на Банка ДСК навърши 7 години от отпускането на първия стоков кредит. За изминалото време Банката е финансирала покупките на над 170 хиляди свои клиенти, голяма част, от които отново се обръщат за професионално обслужване и персонално отношение към Банка ДСК. Поради тази причина нашият екип постоянно се разширява и сега търсим да назначим:

Консултант продажби „Стоково кредитиране“ за търговски обекти – Техномаркет, Технополис или Зора в гр. Бургас

Ако търсиш предизвикателство на работното място в динамична и конкурентна среда Ако си комуникативна личност и искаш да доказваш себе си с постигнати ежедневни резултати Ако екип от млади, мотивирани и усмихнати хора са представата ти за мечтаните колеги Заповядай при нас – ТИ си „нашият човек“! Очакваме те в голямото семейство на Банка ДСК! Твоята работа ще включва:

· Да бъдеш позитивен и приветлив към клиентите в търговските обекти на нашите партньори;

· Да ги запознаеш с възможността да финансират своята покупка със стоков кредит от Банка ДСК;

· Да ги консултираш за условията, при които можем да ги финансираме, и предимствата на стоковия кредит от Банка ДСК;

· Да им съдействаш при кандидатстването за кредит и да оформиш кредитното досие.

Нашата цел е:

· Да имаме още повече доволни и усмихнати клиенти;

· Да имаме успешни и мотивирани служители, работещи в сплотен екип от професионалисти.

Кандидатът за нас притежава:

· Висока мотивация за работа;

· Желание и умения да се занимава активно с продажби;

· Много добри комуникативни способности и умения за работа в екип;

· Средно образование.

Ние предлагаме:

· Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;

· Позитивна и динамична среда, ориентирана към резултатите и клиентската удовлетвореност;

· Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати;

· Възможност за професионално развитие

Ако позицията отговаря на твоите професионални интереси и умения, кандидатствай като изпратиш автобиография на български и актуална снимка.

Ще се свържем с кандидатите, успешно преминали първоначалния подбор.

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при стриктна конфиденциалност.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА: „Банка ДСК“ АД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

Личните данни, които предоставяте при кандидатстване по тази ОБЯВА се обработват и съхраняват от „Банка ДСК“ АД като Администратор на лични данни при стриктното спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата Ви като субект на данни, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на субектите на данни е публикувана в раздел „Кариери“ на Интернет страницата на „Банка ДСК“ АД.

 За контакти: aleksandra.stoyanova@dskbank.bg.