Специалист Продажби в „Промет Стиил“ ЕАД

“Промет Стиил” ЕАД е високотехнологично предприятие, специализирано в

производството на широка гама горещовалцувани профилоразмери от обикновени и

специални стомани. Във връзка с разширяване на търговската ни дейност търсим

специалист Продажби, който ще е отговорен за поддържането и разширяването на

клиентската ни база.

Задачи и отговорности:

– Намиране и стартиране работа с нови клиенти;

– Развитие на клиентските взаимоотношения с вече съществуващи клиенти;

– Осъществяване на продажби и събиране на пазарна информация;

Какво предлагаме:

– Възможност за професионална реализация в предприятие, което е част от международен

холдинг.

– Начално и последващо обучение от специалисти с голям професионален опит и

специфични знания и умения.

Изсиквания към кандидатите:

– Висше образование.

– Високо ниво на лична организираност и отговорност.

– Умения за работа в екип.

– Владеене на Microsoft office.

– Много добро владеене на писмен и говорим английски език.

– Желание за развитие.

За контакти:

Веселин Соколов

Зам. изп.д-р Маркетинг и Търговия

Промет Стиил ЕАД

Метинвест Холдинг

0884550816