Специалист търговия в Елкабел АД Бургас

Изисквания за заемане на длъжността “специалист търговия”:

– Висше икономическо/техническо образование – с образователно квалификационна степен „магистър“;


– Компютърна грамотност /MS Office: Еxcel, Word/;

– Владеене на Английски език – работно ниво;


– Аналитични умения и умение за работа в екип;


– Организираност и прецизност при изпълнение на задълженията.

Кратко описание на Длъжността:


– Води търговска кореспонденция и разговори с клиенти;

– Приема, обработва и отговаря на запитвания от клиенти;


– Актуализира поръчките при промяна от страна на клиентите;


– Анализира всички направления на търговската дейност като проучване на пазари, взаимоотношения с постоянни, потенциални и нови клиенти;


– Съставя търговски договори за съгласуване с клиентите и ръководството на компанията.

За контакти:

Petya Nikolova
Commercial Director
tel: +359 56 813087
fax: +359 56 813663
e-mail: export@elkabel.bg
e-mail: p.nikolova@elkabel.bg
www.elkabel.bg