Лятна ваканционна заетост на студенти в Германия

     Във връзка с лятна ваканционна заетост на студенти във Федерална Република Германия през 2018 година, Дирекция „Бюро по труда” – Бургас обявява набирането на кандидати, при следните условия за кандидатстване:

  1. Да са на възраст от 18 до 35 години;
  2. Да са студенти в редовна форма на обучение;
  3. Да не са последен курс на семестриално обучение;
  4. Да имат основни познания по немски език (най-малко 3 години занимания по немски език);
  5. Да са готови да работят най-малко 2 месеца в Германия.

Срокът за кандидатстване е до 23.01.2018г. вкл.

 Документи за кандидатстване:

  – Заявление (свободен текст) на български език

– Уверение от висшето учебно заведение, че лицето е редовен студент и не е последен курс на обучение

 За по-подробна информация тел: 056 /813938– Найденова,  Величкова