Career Show Internships & Entry Level


На 27 октомври 2022 г. се провежда Career Show Internships & Entry Level. Събитието е насочено към млади специалисти с малко или без никакъв професионален опит.  

Ако си в началото на кариерния си път, това онлайн събитие ще ти даде полезни насоки как да бъдеш максимално продуктивен и успешен! Срещни се с едни от най-добрите работодатели в страната в предварително уговорени 15-минутни видео срещи, за да:

✅ изкачиш първото си кариерно стъпало

✅ научиш повече за стажантските програми

✅ научиш повече за самите работодатели

✅ придобиеш увереност по време на интервю

А за да си готов за блестяща кариера, е подготвена супер полезна програма за:

✅ избор на подходяща професия

✅ кариерно планиране

✅ ролята на пазара на труда.

Повече за събитието https://careershow.bg/events/internships/