Конкурс за студентско есе на тема „Защита на правата в Метавселената“

За пети пореден път Фондация „Български институт за правни инициативи“ съвместно с посолството на Кралство Нидерландия в България организират конкурс за студентски есета на тема: „Защита на правата в Метавселената“.


УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Изисквания към кандидатите:
• В конкурса могат да участват студенти от специалност „Право“ на всички български висши училища, без значение на формата на обучение;
• Есетата трябва да представляват писмена авторска работа, която не е публикувана и не е предложена за публикуване в печатно или електронно издание;
• Кандидатите трябва да представят автобиография и удостоверение (или друг официален документ) от обучаващата институция, съдържащ информация за специалността, формата и курса на обучение.


Изисквания към есето:
• Есетата трябва да са написани на български език, в обем от 3 до 5 страници във формат Microsoft Word, Times New Roman 12, разредка 1.5;
 На заглавната страница на всяко есе трябва да бъде посочена следната информация: трите имена на автора, адрес, имейл адрес и телефон за връзка;
• Есето трябва да отговаря на академичните стандарти за писане на подобен вид, да има ясна структура, теза и аргументи;
• Есетата трябва да проблематизират етичните и правни предизвикателства пред регулацията на отношенията в т.нар. метавселена. Следва да се разгледат националните, международните и европейски правила в тази посока, съществуващите прецеденти или нормативни дефицити. Участниците могат да представят своето лично разбиране за състоянието на регулаторната рамка на всеобхватния виртуален свят и кибернетичната трансхуманизация, разбирани било като утопия или като дистопия, да споделят идеи за нейното подобряването и очаквания за проблеми в развитието на правоотношенията, следващи технологичния прогрес в тази посока;
• Демонстрирането на познания в други хуманитарни области (като например, но не само: философия, социология, политология и др.) ще бъде оценено високо.


НАГРАДЕН ФОНД

Авторитетно жури ще оцени и класира финалистите. Съставът на журито ще бъде обявен след приключване на крайния срок за кандидатстване.
На победителите ще бъдат присъдени следните парични награди:
• Първа награда – 500 лв.
• Втора награда – 400 лв.
• Трета награда – 200 лв.
Освен паричната награда, на победителите ще бъде дадена и правна литература.


КРАЕН СРОК
Есетата трябва да бъдат изпратени до 01 декември 2022 г., 17:00 ч., по електронен път до Фондация „Български институт за правни инициативи“– София на адрес – оffice@bili-bg.org.