Стипендия за обучение в магистърска програма във Франция

Сосиете Женерал Експресбанк България  и Френският институт в България предлагат стипендия  за обучение в магистърска програм (M2) във Франция в рамките на 10 месеца (1семестър обучение + 1 семестър в предприятие) в областта на Data Science (Наука за данните). Началото на програмата е предвидено за септември 2018.

След успешното й завършване, избраният кандидат ще се присъедини към Сосиете Женерал Експресбанк  България с възможност за географска мобилност през цялата си кариера.

Как да участвате в конкурса ?

За повече информация виж: Bourse cofinancee IFB_SG Expressbank Data science 2018_1_BG