Национален конкурс по одит за студенти „Млад одитор”

През месец февруари 2023 г. стартира дванадесетото издание на Националния конкурс по одит за студенти „Млад одитор”.


Конкурсът се организира от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) съвместно
с одиторски дружества Ейч Ел Би България и Захаринова Нексиа. Петчленно жури ще оцени
представянето на участниците в конкурса и ще определи първите трима от тях, които ще получат
финансови награди, финансиране на обучение в образователна степен в избрано от тях висше
училище в Р България и едномесечни стажове в компаниите организатори. За други двама
участници, предложили оригинален подход при решаването на казусите, са предвидени стипендии
за обучение.


Целта на състезанието е популяризиране на одиторската професия сред младите хора, както и
подчертаването на ролята на одита в обществото.


Конкурсът е адресиран към студентите, обучаващи се в професионалното направление
„Икономика“, от всички университети и колежи в Р България и чуждестранни висши
училища, независимо от степента и формата им на обучение.


В последните години в конкурса “Млад одитор” взеха участие студенти от над 11 висши училища
в страната.

Повече информация за него можете да откриете на сайта: http://mladoditor.vuzf.bg/

Регламент
Национален конкурс по одит за студенти „Млад одитор“ – 2023 г.
Конкурсът се организира от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) съвместно с
одиторски дружества Ейч Ел Би България ООД и Захаринова Нексиа ЕООД.
Конкурсът има за цел да провокира интереса на студентите към одиторската професия и да ги
стимулира да придобият повече знания в тази област, както и да подчертае ролята на одита в
бизнеса и обществото като цяло.
Състезанието е адресирано към всички студенти, обучаващи се в професионалното
направление „Икономика“, от всички университети и колежи в Р България и чуждестранни
висши училища, независимо от степента и формата им на обучение. Конкурсът се провежда
на български език.
Конкурсът се провежда в три етапа:

 1. Първи етап – Регистрация. Студентите се регистрират на сайта на конкурса
  http://mladoditor.vuzf.bg/. Един участник се счита за регистриран след коректно попълнена
  и депозирана форма за регистрация.
  Начало – 27 февруари 2023 г.
  Край – 27 март 2023 г.
 2. Втори етап – Решаване на тест. Тестът се състои от 20 въпроса и всеки участник
  разполага с 30 минути и един опит в рамките на периода, за да реши теста. След изтичане
  на времето, тестът автоматично се затваря. Успешно решилите теста преминават към
  трети етап.
  Начало – 03 април 2023 г.
  Край – 09 май 2023 г.
 3. Трети етап – Решаване на На сайта се публикува казус по одит, за решаването на който
  студентите имат на разположение два часа.
  Начало – 15 май 2023 г.
  Край – 05 юни 2023 г.
  Петчленно жури извършва класиране след приключване на третия етап и определя тримата
  участници, класирани съответно на първо, второ и трето място. Ще бъдат присъдени и две
  поощрителни награди за класираните на четвърто и пето място.
  На официалната церемония по награждаването са поканени всички студенти, които успешно
  са преминали първия етап и са решавали казуса, както и партньори на организаторите.
  След церемонията имената на спечелилите ще бъдат публикувани и на сайта на събитието.
  Организатори и партньори на конкурса са Висшето училище по застраховане и финанси, „Ейч Ел
  Би България“, „Захаринова Нексиа“, Сметната палата на Република България, Комисия за
  публичен надзор на регистрираните одитори, Институт на дипломираните експерт –
  счетоводители в България.