Банка ДСК стартира програма „Youngstars“

Идеята на програмата е да даде старт на млади хора, които са на финала на своето образование и са под 30 години.

Търси се спешно кандидат за департамент „Човешки ресурси“.

Условията на предложението са следните:

  • Срочен договор за 1 година, като ако са доволни след минаване на периода ще бъде предложен постоянен такъв.
  • Работа на пълен работен ден, с гаранцша, че студентът ще бъде освобождаван за очни лекции или изпити.

Повече инфорпмация на: https://youngstars.dskbank.bg/#home