Трудова борса

Дирекция „Бюро по труда“- Бургас организира трудова борса в областта на промишлеността
на 30.05.2023 г. ат 10 часа в Дом на народната армия /ДНА/.