Стажантска програма на UniCredit

По стажантската програма на Уникредит може да кандидатстват студенти от 4 и 3 курс на ЦИУН.

В зависимост от избора на локация има вариант за 4 часа или 8 часа дневно с продължителност от 3 месеца.

Заплащането е 800 брутно.

Контакти на Директор филиал – Николай Катерков 0894551231

Мина Кирязова – филиал Демокрация 0894501234

Ангел Ламбов – Славейков 0894500708

Велко Колаксъзов – Бизнес център 0894552050