Посолство на САЩ в София търси квалифицирани кандидати за следните позиции:

  • Administrative Assistant (Financial)

линк за кандидатстване: 

https://erajobs.state.gov/dos-era/vacancy/viewVacancyDetail.hms?_ref=uvhbexhbpt0&returnToSearch=true&jnum=50972&orgId=122

  • Security Investigator (Criminal Fraud Investigator)*

линк за кандидатстване:

https://erajobs.state.gov/dos-era/vacancy/viewVacancyDetail.hms?_ref=uvhbexhbpt0&returnToSearch=true&jnum=51044&orgId=122

https://erajobs.state.gov/dos-era/vacancy/viewVacancyDetail.hms?_ref=uvhbexhbpt0&returnToSearch=true&jnum=51053&orgId=122

*За тази позиция има две обяви с различни квалификационни изисквания

  • Regional Position Classifier

линк за кандидатстване: 

https://erajobs.state.gov/dos-era/vacancy/viewVacancyDetail.hms?_ref=uvhbexhbpt0&returnToSearch=true&jnum=49554&orgId=122