Стипендии на фондация Еврика

За двадесет и първа поредна година стартира конкурсната кампания за определяне на носителите на именните стипендии на Фондация „Еврика“ в размер на 3 000 лв. годишно. Стипендиите са в единадесет области.

 1.    Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
 2.    Математика на името на акад. Никола Обрешков;
 3.    Изчислителна математика и математическо моделиране на името на акад. Благовест Сендов;
 4. Физика на името на акад. Георги Наджаков;
 5.   Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
 6.  Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
 7.  Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;
 8. Инженерни науки  в  областта  на  електрониката,  автома­тиза­цията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;
 9. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името  на акад. Ангел Балевски;
 10. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
 11. Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

В резултат на постъпило целево дарение, за пета година след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии ще бъде определен още един носител на специална стипендия: „Акад. Александър Теодоров – Балан“ в размер на 2500 лв. за студент по българска филология и литература.

Условия за участие в конкурсите за стипендии:

Право на кандидатстване за именните стипендиите на Фондация „ЕВРИКА“ и стипендията „Акад. Александър Теодоров–Балан“ имат български студенти в български университети в определените области, съгласно наименоването на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00), записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2023/2024 година.

Най-добрите кандидати по документи ще  бъдат поканени  на среща-разговор със специализирано жури, което окончателно ще се произнесе за съответните носители на единадесетте  именни стипендии и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“.

Повече информация може да намерите в официалния сайт на Фондация „Еврика“  на адрес: https://www.evrika.org/?p=4250

Краен срок за подаване на документи – 15 октомври 2023 г.