Посети трудовата борса в областта на туризма

Дирекция „Бюра по труда“- Бургас организира провеждането на трудова борса в областта на туризма. На борсата ще присъстват работодатели от цялото Южно Черноморие. Борсата е най-подходящо място за тези студенти, които търсят възможност за ваканционна заетост в България.

Трудовата борса ще се проведе на 27.03.2018 г. от 10 до 13 ч. в Културния дом на нефтохимика.