Приемна на регионалната служба по заетостта в БСУ

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА” БУРГАС

П Р И Е М Н А

от 11.00 до 13.00 часа на 9 и 16 май 2018 г.

БСУ, Студентски център за кариера и развитие, стая 420