Стажантска мениджърска програма на Oriflame

Това е стажантска мениджърска програма за млади хора, които за четири месеца ще придобият следните знания и умения: Комуникационни умения, Умения за работа в екип, Лидерски компетенции, Презентационни умения, Административни умения, Маркетингови умения за успешни продажби, Знания за грижа за здравето и козметична култура.

Ангажираността е 3 пъти седмично по 2 часа. Много от обученията ще са онлайн в удобно за тях време. Успешно преминалите  ще получат сертификат за постигнато мениджърско ниво. Сертификатът е международно признат и може да се използва като препоръка при кандидатстване във ВУЗ и/или за работа.

При успешна реализация в програмата на участниците ще им се заплаща месечно възнаграждение. Заплащането започва от 50 лв. и може да достигне до 400 лв. на месец съгласно резултатите, които е постигнал всеки участник.

Успешно завършилите програмата ще могат да продължат в следваща програма и да получават финансови възнаграждения в зависимост от резултатите си. Възнаграждението варира от 400 до 1300 лв. на месец.

 

За контакти: 0887-495880

Снежана Иванова