Обучения за придобиване на професионална квалификация

График на обученията за придобиване на професионална квалификация, извършвани от „Национален образователен център“:

НПДЗ_2018_актуализиран_линеен график _ НОЦ