ПРОМЕТ СТИЙЛ ЕАД търси анализатор проучване на пазари

 

Описание на длъжността:

  • Разработва и поддържа пазарна информация за съответния регион;
  • Изготвя анализи свързани с продуктовото и пазарно позициониране на фирмата;
  • Събира, систематизира и обработва информация на база на която изготвя анализи за развитието на пазара на метали;
  • Формира база данни на потенциални клиенти и взаимодейства с отдел „Продажби“ по първоначалната работа с тях.

Изисквания по длъжността:

  • Висше икономическо образование;
  • Много добро владеене на английски език (знанието на румънски език е предимство);
  • Компютърна грамотност и умения за изработване на презентации.

 

За контакти:

Веселин Соколов

0888 863 667