Търси се: Млад талант за платено обучение в Берлин и трудов договор след успешно завършване

Немска неправителствена организация със седалище в Берлин работи по нов проект в България в областта на интеграцията на малцинствата и търси млад талант с фокус върху икономика и социална дейност.

Профил на кандидата:

  • Завършено средно образование с отличен успех или завършена бакалавърска специалност, призната в Европа;
  • Владееш много добър немски и/или английски език и можеш да докажеш езиков сертификат за следване в чужбина;
  • Можеш да докажеш документи съобразно стандартите за следване в чужбина;
  • Владееш много добър български и ромски език;
  • Плануваш бъдещето си в България и си силно мотивиран да работиш с наша подкрепа по проекти в областта на интеграцията на малцинствата.

Какво предлагаме ние:

  • Платени такси в частен университет в Берлин;
  • Жилище за периода на обучение;
  • Разходи за живеене за целия период на обучение;
  • Осигурен стаж в областта на социалната сфера по време на следването;
  • Трудов договор след завършване на образованието.

Допълнителна информация:

0876 175 977 – всеки вторник и четвъртък от 14.00 ч. до 17.00 ч.

Срок за подаване на документите: 30.09.2018 г.