„Кариера в България. Защо не?“

„Кариера в България. Защо не?“ е проект на фондация „Идентичност за България“ и сдружение „Тук-Там“. Единадесетото издание на форума е под изключителния патронаж на Президента на Р България, Румен Радев.

Тази година форумът е отворен за Еразъм студенти, които могат да се възползват от кариерните възможности на изложението на компании.

Могат да се включат всички Еразъм студенти, които са прекарали в чужд университет минимум един семестър.

Тази година ще се състои на 20 септември в Интер Експо Център. Кариера в България остава безплатна за всички посетители със задължителна предварителна регистрация.

На изложението ще има над 100 компании изложители – интересът на работодателите към българи с опит от чужбина става все по-голям. Те споделят, че ценят качествата на хора, които са били в чужбина и форумът ги среща с професионалисти, които с радост биха приели в екипите си.

В деня на форума ще има целодневната семинарна програма, консултации с HR специалист за професионално развитие и нетуъркинг зона за млади и амбициозни българи с опит от над 80 държави.

 

Теодора Черкезова
Ръководител „Проекти“

 

Тук-Там | Сдружение на българите с опит и образование в чужбина

W: http://www.tuk-tam.bg

W: www.karieravbulgaria.com

E:  teodora@tuk-tam.bg 

M: (+359) 882 101 048