Националният студентски дом обявява стажантски позиции

Обявени са 8 броя стажантски позиции в администрацията на Националния студентски дом, която е част от администрацията на изпълнителната власт. Позициите ще бъдат отворени и ще се кандидатства онлайн чрез централизирания портал за студентски стажове в държавната администрация на www.staj.government.bg до 23.09.2018 г. включително. Провеждането им ще може да бъде реализирано както в присъствена, така и в дистанционна форма, което ги прави удачни за студенти от цялата страна. Позициите периодично ще се обновяват в рамките на академичната година.

 

Цялата информация по темата е налична на следния адрес: https://studenthouse.bg/2018/08/22/internships/

INTERNSHIPS – NSD – MON – OCTOBER 2018