Стаж в БСУ по процедура „Младежка заетост“

БСУ дава възможност на четирима новозавършили студенти да започнат своята кариера с шестмесечен стаж в БСУ по процедура „Младежка заетост“.

Свободните стажантски места са за: програмисти – двама; инженер електромеханично оборудване – един; кариерен консултант – един.

Необходимите условия за кандидатстване са: възраст до 29 години, регистрация в Бюрото по труда и липса на стаж по специалността.

За контакти: доц. д-р Диана Съботинова

sabotinova@bfu.bg