Инженер Поддръжка на оборудване за гр. Бургас

ОТГОВОРНОСТИ

 

 • Отговаря за поддържане изправността на преносните и комутационни мрежи съгласно изискванията за високо качество на предлаганите услуги
 • Участва в обслужването на всички технологични съоръжения на територията на поверения му район
 • Участва при изграждане, тестване, приемане и интеграция на нови обекти
 • Отговаря за осигуряването на  непрекъсваемо и нормално функциониране на мрежата
 • Участва в отстраняване на възникнали повреди
 • Изготвя регулярни справки и отчети, поддържа необходимата документация

 

ИЗИСКВАНИЯ

 

 • Висше образование, степен бакалавър – специалности в сферата на Телекомуникации, Информационни технологии или Електроника
 • Познания за работа с комутационни (AXE, MSAN, MAN) и преносни (BNG,DWDM,SDH) съоръжения
 • Умения за работа със специализирана измерителна техника
 • Добро владеене на английски език
 • Добра компютърна грамотност – MS Office и работа със специализиран софтуер
 • Отлични комуникативни способности и ефективна работа в екип
 • Отговорност и инициативност
 • Свидетелство за управление на МПС – кат. B

 

Начин на кандидатстване

Моля, изпратете автобиография и мотивационно писмо за позицията на адрес vivacom.bg/karieri или на e-mail адрес recruitment@vivacom.bg, не по-късно от 20 ноември 2018 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.