Програма за стартиращи предприемачи

Rinker Youth Challenge е програма за стартиращи предприемачи. Това е най-новата акселераторска програма на Център „Ринкър“ към Фондация BCause с подкрепата на Citi Fondation.

Целта и е да подкрепи развитието на предприемачески светоглед и лидерски умения сред младите хора – стартиращи предприемачи. Програмата ще се реализира на няколко етапа, през които ще можеш да развиеш своя собствена предприемаческа идея и да си тръгнеш с награда от 20 000 лв.

Програмата идва в Бургас с регионалния форум „Влез в предизвикателството!“, който ще се проведе на 19 януари 2019 г. в Читалище Хамалогика / Hamalogika, ул. Шейново 24, ет.3 от 14:00 ч. до 19:00 ч.

 

RYC-poster-BURGAS

 

За подробна информация виж на:

https://www.rinkercenter.org/bg/accelerators/rinker-youth-challenge.html

или във фейсбук: https://www.facebook.com/events/1809694325808789/