Работа в Германия

Дирекция „Бюро по труда“ – Бургас обявява набирането на кандидати за работа в Германия през лятото при следните условия за кандидатстване:

  1. Да са на възраст от 18 до 35 години;
  2. Да са студенти в редовна форма на обучение;
  3. Да не са последен курс на семестриално обучение;
  4. Да имат добри познания по немски език (най-малко три години занимания по немски език);
  5. Да са готови да работят най-малко два месеца в Германия.

Срокът за кандидатстване е 15.02.2019 г.

Документи за кандидатстване:

  1. Заявление по образец на немски език.
  2. Уверение от висшето учебно заведение, че лицето е редовен студент и не е последен курс на обучение по образец на немски език.

За по-подробна информация: 056-813938 Найденова, Величкова