Авиокомпания „Би Ейч Еър“ обявява конкурс за стюарди/еси

Описание на длъжността:
Авиокомпания „Би Ейч Еър“ обявява конкурс за стюарди/еси

Документи се приемат до 08.02.2019 г.  на е-mail: Tanya Mihaylova <bhair@bhairlines.com>

На одобрените по документи кандидати ще бъде проведено интервю през месец януари/февруари 2019 г.

Основни задължения:

– Съблюдаване на инструкции и наредби свързани с процедурите за безопасност, сигурност и оказване на първа помощ при въздушен превоз на пътници;

– Отлично познаване на аварийни процедури и аварийно оборудване;

– Поддържане на висок стандарт на обслужване на пътници;

– Приемане и отчитане на кетъринг, бордни продажби и работа с различни валути.

– Точност и гъвкавост;

– Способност за работа в екип;

– Изпълнение на всички служебни задължения съгласно етичните стандарти и норми;

– Изпълнение на полети от София и лятна база Бургас.

Изисквания към кандидатите:

– Възраст от 19 до 25 години;

– Приятна външност и височина над 160 см.;

– Добро здравословно състояние;

– Завършено средно образование с мин.успех 4.50;

– Свободно владеене на английски език;

– Владеенето на втори чужд език е предимство: френски, немски, испански, италиански или руски език;

– Валиден български международен паспорт без ограничения;

– Чисто съдебно минало;

– Татуировки са позволени само, ако са на невидими части от тялото и могат да бъдат прикрити от униформеното облекло;

– Комуникативност и готовност за работа в екип;

– Умения за работа в динамична среда.

Необходими документи:

– Автобиография;
– Диплома за завършено средно образование с успех над 4.50;
– Подходяща актуална снимка в цял ръст и паспортен формат;
– Попълнен формуляр за кандидатстване на английски език;
– Документ за владеене на английски език.

Your personal information will be used only for the purpose of the recruitment process and will be treated with confidentiality and respect. Confidentiality is guaranteed and protected by law.