Национален конкурс за студенти „Млад одитор“ – 2019 г.

Конкурсът „Млад одитор“ се организира за осма поредна година от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) заедно с одиторски дружества „Ейч Ел Би България“ ООД и „Захаринова Нексиа“ ООД.

Целта на конкурса е да бъде популяризирана одиторската професия сред младите хора, както и да се акцентира върху ролята на одита в бизнес средите и обществото като цяло.

Идеята за конкурса се ражда поради съществуващата до известна степен неяснота около фигурата на одитора, както и за да се утвърди необходимостта от външна, независима и максимално обективна оценка за финансовото състояние на компаниите.

Основни организатори  са Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) заедно с Одиторски дружества „Ейч Ел Би България“ ООД и „Захаринова Нексиа“ ООД.

Право да участват в  “Млад одитор” като състезатели имат всички студенти, обучаващи се в професионално направление Икономика, от всички университети и колежи в Р. България и чужбина, независимо от степента и формата си на обучение. До участие в конкурса не се допускат участници работещи в одиторски предприятия. Конкурсът се провежда на български език

Конкурсът през 2019 г. ще премине в 3 етапа:

  • Регистрация
  • Тест
  • Казус

Първи етап – Регистрацията на участниците се извършва по време на първи етап от 18 март 2019 г. до 15 април 2019 г. Един участник се счита за регистриран след коректно попълнена и депозирана форма за регистрация. Формата за регистрация се намира на сайта на състезанието –  http://mladoditor.vuzf.bg/?page_id=57

След приключване на срока за регистрация, всеки участник получава на електронната си поща, посочена във формата за регистрация, потребителско име и парола за достъп до профила си в платформата.

Всички участници ще получат тази информация в рамките на периода

17 април – 20 април 2019 г.

Втори етап – Тестът ще бъде отворен за решаване от 00:00 ч. на  22 април 2019 г. до 23:59 часа на 7 май 2019 г.

Всеки участник, решил теста с над 60% верни отговори се допуска до следващия етап от състезанието – решаване на казус.

В момента на приключване на теста всеки участник получава автоматичен отговор от системата дали се допуска до трети етап.

Трети етап – Казусите са достъпни в онлайн платформата  в периода 13 май 2019 г. – 28 май 2019 г. Всеки допуснат участник използва потребителско име и парола от вече направената си регистрация.

Церемонията по награждаването ще се проведе на 13 юни 2019 г.